מדוע הקב"ה לא נתן ליעקב לגלות את הקץ?

שיעורי פרשת שבוע