לא יודע מה יהיה. מה עושים?... אתה במצב של אמונה. זה מצב שהוא חלק מהחיים ולא הפרעה. בתיאוריה לפחות...

ללכת עם תורה