מכת בכורות ומה שהיא מספרת לנו על קשר בין הורים לילדים. 

תורה מבפנים - מיציאת מצרים עד מתן תורה