אהבה שאינה תלויה בדבר - is overrated. 

אהבה שאינה תלויה בדבר קיבלה הערכה מופרזת. רוצים לאהוב גם את מה שגרוע בלי תלות ובלי תנאים? שווה לחשוב על זה שוב. 

אהבה התלויה בדבר היא דבר נפלא שלא כל אחד זכה לו. בטח בשלב ראשון -

למשל, לאהוב את מי שנחמד אליי. ולא לאהוב את מי שלא נחמד אליי. 

תשובה זה אומר - לחזור קודם כל להיות נורמאלי. 

תשובה זה אומר - להפסיק את ההרגל להזיק לעצמי.

וכדי להפסיק להזיק לעצמי אני צריך לבנות את שרירי החיים שלי בצורה מסודרת מהבסיס. 

ויש שריר שלא מתפקד בצורה בריאה -  היכולת להתקרב למה שטוב לי ולהתרחק ממה שלא טוב לי. להיות במקום שנעים לי ולא להיות במקום שלא נעים לי. 

יצא שם די רע לרעיון של אהבה מותנית. של אהבה התלויה בדבר. זה כאילו לא רוחני. לא עמוק. לא פנימי.

פירוש הדבר במילים פשוטות - לאהוב את מי שטוב אלי ולא לאהוב את מי שלא טוב אלי. 

אבל זה הבסיס הבריא לקיום שלנו. אחרי שהוא בנוי אפשר להמריא ממנו למרחבים - לבחור (ואני מדגיש לבחור להבדיל מהרגל נפשי שאינו מתרחש מבחירה) להיות גם במקומות פחות טובים ולהתקרב אליהם. לבנות את השריר הבא בנפש - אהבה שאינה תלויה בדבר. לאהוב אפילו את מה שלא טוב אלי. 

לשוב. 

לשוב לבסיס ולבדוק שהוא עומד היטב. 

או איך אמר ילד שפגשתי - במקום 'מה שיוצא אני מרוצה' - 

'מה שאני רוצה - אני מרוצה'. 

לא הגיוני?