קולטי הלב יודעים לשמוע את מה שנאמר מעבר למילים. גם עם אלוהים.