רגילים לחשוב שראש השנה זה זמן שבו אנחנו עומדים למשפט. זה לא ממש ככה. למעשה, זה יום שבו העולם נברא, ובו אנחנו מוזמנים להיות שותפים בבריאה. ואז, כשותפים די בכירים - שואלים אותנו מה דעתנו. ובהזדמנות המיוחדת הזו כדאי דווקא שננסה לראות את העולם בעין טובה, ולא להיענות לנטייה הטבעית - ראוי לא ראוי, מה עשינו מה לא עשינו. להיות היועץ הטוב של הבורא לחדש את העולם בלי שום תנאים. כן, כן. דיברנו גם עליך. 

לגעת בחגים