אם תשמע אל מצוותיי יהיה לך טוב. 

מה בין זה לבין הרודן שאנחנו מדמיינים? האם אין ברירה אלא לוותר על רעיון שכר ועונש? האם צריך להשאיר אותו כרעיון מופשט כשרואים שאין קשר בין המצוות לבין חיים טובים? 

על תפילה. על מפגש מרענן עם פרשת והיה שמוע. שווה את הסבלנות שלכם. 

תפילה - הדרכה בסיסית