כשאנחנו עומדים בבירור מול שתי הדרכים העומדות בפנינו ורואים היטב מה המשמעות של כל אחת מהן מתאפשרת הבחירה בחיים.

חלק לאלול - ימימה