המאבקים הפנימיים נתקנים בתוך מרחב של המתנה

חלק לניקוי סתירות - ימימה קצרים