קריאה קשובה בתהלים ביחד עם מודעות פנימה יכולה לעשות פלאים

תפילה - סדנה לימודית ומעשית