קריאה קשובה בתהלים ביחד עם מודעות פנימה יכולה לעשות פלאים

תפילה - הדרכה בסיסית