קבלת הארי מתארת את צורות החיים של העתיד.אלה הם העולמות : אוזן חוטם פה של עולם אדם קדמון.אלה מצבים שבהם כמעט אין גוף.מהם עולמות אלה וכיצד הם קשורים ליחסי גופנפש