לארך החיים מצאנו שיטות התמודדות עם אתגרים. בבגרות הגיע הזמן לעדכן אותן

חלק לניקוי סתירות - ימימה קצרים