שיעור מסכם שנתי במדרשה - מה לקבלה עצמית ולתורה? מה לתורה ולחיבור ללב? תורה על ידי הרפייה וחסדים.

מדרשת יפו