כשיהיה לי כסף אהיה מבסוט ורגוע. האמנם? רבי נתן לוחש את סוד החיים הטובים.

ללכת עם תורה