post_video
לפני שנה אחת

ר' שלמה קרילבך עם אריה נפתלי, יענקלה שמש ועונג שמש בהופעה באולפנה - עפרה? בשנת 1991, עם שפע שירים וסיפורים נוגעים ללב. מישהי מהאולפנה נתנה לאריה את הקלטת ומאז הוא מחפש להחזיר... מי שיודע/ת משהו,…

post_video
לפני שנה אחת

 

ר' שלמה קרילבך עם אריה נפתלי, יענקלה שמש ועונג שמש בהופעה באולפנה - עפרה? בשנת 1991, עם שפע שירים וסיפורים נוגעים ללב. מישהי מהאולפנה נתנה לאריה את הקלטת ומאז הוא מחפש להחזיר... מי שיודע/…

בנתיים אין...