כתבים - ספריית הלימוד

post_text
לפני 6 חודשים

ראשי פרקים בתולדות בעל הסולם
הרב יהודה לייב הלוי אשלג זצוק"ל

תחילת דרכו

* נולד בה' תשרי תרמ"ה (24/9/1884) בורשה בירת פולין כבן בכור להוריו,  …

post_text
לפני 6 חודשים

פתיחה לחכמת הקבלה
 

א) רבי חנניא בן עקשיא אומר: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, (מכות כ"ג ע"ב). ונודע…

post_text
לפני 6 חודשים

פתיחה כוללת לספר פנים מאירות ומסבירות

 

פתיחה כוללת
להבקיאים בע"ח, וגם שוה לכל נפש, ע"ד מתחילה למגמר והדר למיסבר:

 

post_text
לפני 6 חודשים

הקדמה לפתיחה לחכמת הקבלה

א) איתא בזוהר ויקרא פרשת תזריע דף מ' תא חזי דכל מה די בעלמא לא הוי אלא בגיניה דאדם, וכלהו בגיניה מתקיימי וכו', הדא הוא דכתיב וייצר ה' אלקים את…

post_text
לפני 6 חודשים

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

 
הטענות נגד חכמת הקבלה

 בריש מלים, מצאתי לי צורך גדול לפוצץ מחיצת ברזל, המצויה ומפסקת בינינו לבין חכמת הקבלה, מעת…

post_text
לפני 6 חודשים

יהודה לייב הלוי אשלג
הקדמה לספר הזוהר

 

בירורים בהבנת מהות האדם והבריאה
 

  א. רצוני בהקדמה זו לברר איזה דברים פשוטים לכאורה, כלומר, אשר ידי הכל…

post_text
לפני 6 חודשים

יהודה לייב הלוי אשלג
הקדמה לפנים מאירות ופנים מסבירות

 
בשלהי עוקצין לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, ג' דיוקים / דברי אגדה אין להם פשט /…

post_text
לפני 6 חודשים

יהודה לייב הלוי אשלג
הקדמה לבית שער הכוונות

 א. יש שמכנים לחכמת הקבלה בשם חקירה אלקיות, וזהו ודאי אמת. אמנם ח"ו אין לדמות זה לחקירת הפלוסופיא, שכל המשא ומתן שלהם…

post_text
לפני 6 חודשים

יהודה לייב הלוי אשלג
הקדמה לספר בנין אב

  
 עם גודל אמונתינו בדברי הזוהר אשר רק בסגולת לימוד חכמת הקבלה יצאו בני ישראל מהגלות, וגם אשר כל אותם שלא זכו לחכמת…

post_text
לפני 6 חודשים

יהודה לייב הלוי אשלג
הקדמה ל'חכמת הקבלה מהי'

טעם להספר

 ומה שהביאני לזה הוא בראותי איך שכבר נתקבץ ביביליאגראפיע [-ביבליוגרפיה] שמנה ועבה מסופרים האחרונים…

post_text
לפני 6 חודשים

יהודה לייב הלוי אשלג
הקדמה לבנין החברה העתידית

 
 משל לחברה רעבים וצמאים התועים במדבר, והנה אחד מהם מצא מקום ישוב בכל טוב, התחיל נזכר באחיו האומללים, אמנם כבר…

post_text
לפני 6 חודשים

יהודה לייב הלוי אשלג
הקדמה ראשונה לפי חכם

 
 א. הנה נודע מפי סופרים ומפי ספרים אשר לימוד חכמת הקבלה הוא מחויב בהחלט לכל אדם מישראל, ולו למד אדם כל התורה כולה,…