היסוס

post_audio
לפני שנה אחת

לפעמים ה'אבל' הזה בנפש יכול להתחזות למחשבה.