היסוס

post_audio
לפני 2 חודשים

לפעמים ה'אבל' הזה בנפש יכול להתחזות למחשבה.