כי תשא

post_audio
לפני שנה אחת

אנכי השם אלוהיך הוא סוד מקומך האישי בעולם