עליית הניצוצות

post_audio
לפני שנה אחת

איך הרעיון הקבלי של עליית הניצוצות הוא השער שלנו אל החופש המיוחל?