תהלים

post_audio
לפני שבוע אחד

קריאה קשובה בתהלים ביחד עם מודעות פנימה יכולה לעשות פלאים