צפיה

post_audio
לפני 4 חודשים

כדי למצוא דרך החוצה מהעומס צריך לעלות למגדל התצפית ולראות אותו ממול.