צפיה

post_audio
לפני שבוע אחד

כדי למצוא דרך החוצה מהעומס צריך לעלות למגדל התצפית ולראות אותו ממול.