הושענא רבא

post_audio
לפני 11 חודשים

לימוד עומק בתורת רבי נחמן. נערך בהושענא רבא אצל פיליפ וליזה כהן בירושלים. 

על התפקיד שלנו כיועצים של ה', על הצורך לכסות את הדינים, על תיקון האמונה. ועל המפגש פנים אל פנים עם המציאות

post_audio
לפני 11 חודשים

זכר ונקבה מבקשים להפגש. זה לא רק עניין של זוגיות. זה עניין מהותי, וקצת מופשט שמתבטא בכל מקום. 

בליל הושענא רבא דיברנו קצת על האפשרות להתייחד פנים אל פנים, ולהוליד מהמפגש הזה. 

post_audio
לפני שנה אחת

אם לא תעשה מה שאני אומר לך אז אעניש אותך. זה בערך מה שנוטים להבין לגבי אמונת שכר ועונש. אבל זה לא בדיוק זה... בואו ננסה לטהר את צורת הקשר הזו מהחיים שלנו ולהבין מה היא אמונת שכר ועונש מחדש.