אלול

post_audio
לפני 2 שנים

לכולנו יש הרגלים להסכים לנזק כלפינו. אלול זה זמן לסלוח לעצמנו שזה קרה ולהשתדל, לפחות קצת, להפסיק.