נבואה

post_audio
לפני שנה אחת

הזמנה להיות קצת כמו הנביאים הקדושים, והעיקר לעורר את הרצון.