תורה מבפנים - מיציאת מצרים עד מתן תורה

post_audio
לפני 3 שבועות

מכת בכורות ומה שהיא מספרת לנו על קשר בין הורים לילדים.