post_video
לפני שנה אחת

כוח הרצון הוא אחד הדברים החשובים והנעלמים בתודעת האדם. כיצד מפתחים את כוח הרצון

post_video
לפני שנה אחת

מה יש למעלה מרוח נפש ונשמה והאם ניתנה גישה לאדם הפשוט להגיע להשגות עלונות. בשיעור עמוק ומעניין יובל דיין מלמד את הדרך הברסלבית להארה

post_video
לפני שנה אחת
בנתיים אין...

יובל דיין, רב חובל במרכז התהוות. 
׳מרכז התהוות׳ פועל מזה כשתים עשרה שנים וממוקם במתחם בית הכנסת הגדול באלנבי, מיקום מרכזי ביותר בלב תל אביב. המרכז מציע פעילות חברתית יהודית ומהווה מקום מפגש אטרקטיבי לנוער וצעירים. הצורך הגדול באלטרנטיבה יהודית והרבה עבודה קשה, המיקום המרכזי והעיצוב המיוחד במינו של המקום הפך את התהוות במשך השנים למרכז היהודי הפעיל ביותר בתל אביב. נכון להיום עשרות רבות של צעירים וצעירות גודשים את המקום בשעות הלילה, שיעורי היהדות מלאים, הסדנאות למתקדמים מלאות, הבמה פעילה כמעט בכל ערב ולאורך השנים בס״ד, עשרות רבות של זוגות נישאו, בתים יהודיים נוסדו בין קירות המרכז, ואלפים רבים נחשפו ליהדות בדרך מיוחדת ומקרבת.

Not available. Did you define a site owner?