שבת

post_audio
לפני 3 חודשים

מנוחת השבת מול ששת ימי העשייה

הדיוק בין שחרור לשליטה

 

post_text
לפני 3 חודשים

נקרע מבפנים

תלמיד יקר שיתף בקושי שמשותף לרבים מנשמות הדור, "אחד מעיר ושניים ממשפחה". הוא מתחזק ורוצה להתקרב לדרך התורה והמצווה, אבל אשתו בהתנגדות. כרגע המאבק ביניהם נופל…