שבת

post_audio
לפני שנה אחת

מנוחת השבת מול ששת ימי העשייה

הדיוק בין שחרור לשליטה

 

post_text
לפני שנה אחת

נקרע מבפנים

תלמיד יקר שיתף בקושי שמשותף לרבים מנשמות הדור, "אחד מעיר ושניים ממשפחה". הוא מתחזק ורוצה להתקרב לדרך התורה והמצווה, אבל אשתו בהתנגדות. כרגע המאבק ביניהם נופל…