שבת

post_audio
לפני 3 שבועות

מנוחת השבת מול ששת ימי העשייה

הדיוק בין שחרור לשליטה

 

post_text
לפני חודש אחד

נקרע מבפנים

תלמיד יקר שיתף בקושי שמשותף לרבים מנשמות הדור, "אחד מעיר ושניים ממשפחה". הוא מתחזק ורוצה להתקרב לדרך התורה והמצווה, אבל אשתו בהתנגדות. כרגע המאבק ביניהם נופל…