תרגיל בהנחיה

post_audio
לפני חודש אחד

להתגעגע להנהגה האלוקית של השמיטה

מה זה בעבודת האדם - טללי חיים / תקמ"ד

בגשמיות  - תחרות, ברוחניות - אחדות

שמיטה - ירפה מדאגתו וימסור עצמו לעולם / לעם ישראל

למעלה מחיי…

post_audio
לפני 5 חודשים

לעצום עיניים - להיכנס פנימה

ולחפש רצון... בתוך רצון....