עבודת ה'

post_audio
לפני יום אחד

הבטחון יבוא ממקום שאינו בדעתי - שאתה לא יודע איך יסתדר

המערכת משתחררת רק כשאתה מחובר לשורש - ל"מחוייב המציאות"

-- לחוות את החוויה הפשוטה

-- מפגש עם האמת, לשמור על קשר בזמן…

post_audio
לפני 2 שבועות

להיפגש עם הטוב שבתוכך יוצר יציבות ואז ניתן גם להיפגש עם הנק. הרחוקות שבי

מחויבות להיות בתנועה תמידית והתחדשות

ככל שאתה מתקרב, אתה רואה את המרחק לעבודה

אם זכית לראות מרחק - זאת…

post_audio
לפני 4 שבועות

הנהגת הידיעה - שהכל ממנו

הנהגת הבחירה - שהכל נסתר ממנו - כאילו ממני

ישראל - מחברים בין העולמות, ע"י הבחירה מגלים האלוקות שקיימת

תכלית הידיעה - אמונה בפרט

כל המציאות…

post_audio
לפני חודש אחד

מסע לברור הניצוצות -> לחזור לעצמך -> למה שטמון בך -> שאיבדת את הקשר איתו.

שכחה/אבדה -> נאבדה מהדעת // מציאת ניצוץ - ההבנה -> תוספת חיות

* יובל מספר סיפור אישי - רבי…

post_audio
לפני חודש אחד

אישה - אור חוזר

להיות זמין להיות

מחויבות ללב שמח

לפתח חושים למידה הנכונה - נאמן לעצמך, לחלק שבי שיודע

מהי שינה ?!

post_audio
לפני חודש אחד

בני מחשבה טובה - מקום החבריה, מקום מקודש לרחיצת הנשמה

פרשה וארא - כשה"אני" חוזר למקומו - מגיע שמחה - עולם החרות

כששוכחים את עצמיותו - הכל נעשה מסופק (ספק)

מחויבות לקשר עם…

post_audio
לפני חודש אחד

החלבן - תפילה, לפנות מקום לאור

לא מה שאני חושב שנכון, אלא מה שה' רוצה

להיות במצב של מפגש משחרר - השקטה והקשבה - פינוי מקום לאור

תרגול בהנחיה של יובל

post_audio
לפני 2 חודשים

חלבן - תפילה, מקדש, שכינתה

עבודת אברהם - שמחים באמת

כשרואים את הריחוק, אזי מתקרבים,מכיוון שיורד הדימיון לקירבה, ואז משתדלים להתקרב עוד

מחפשים קשר נצחי עם ה' ולא סיפוק לאגו או…

post_audio
לפני 2 חודשים

ביום טובה להיות בטוב, ביום רעה - ראה

עבודת אברהם - עמוד קפב

תכלית היסורים, מבט של אמת ללא תועלת עצמית, להביא לקרבת ה'

הנפש הבהמית  - נוטה למנוחה - כביכול לעבודת ה'

איפה…