עבודת ה'

post_audio
לפני 2 שנים

הנהגת הידיעה - שהכל ממנו

הנהגת הבחירה - שהכל נסתר ממנו - כאילו ממני

ישראל - מחברים בין העולמות, ע"י הבחירה מגלים האלוקות שקיימת

תכלית הידיעה - אמונה בפרט

כל המציאות…

post_audio
לפני 2 שנים

מסע לברור הניצוצות -> לחזור לעצמך -> למה שטמון בך -> שאיבדת את הקשר איתו.

שכחה/אבדה -> נאבדה מהדעת // מציאת ניצוץ - ההבנה -> תוספת חיות

* יובל מספר סיפור אישי - רבי…

post_audio
לפני 2 שנים

אישה - אור חוזר

להיות זמין להיות

מחויבות ללב שמח

לפתח חושים למידה הנכונה - נאמן לעצמך, לחלק שבי שיודע

מהי שינה ?!

post_audio
לפני 2 שנים

בני מחשבה טובה - מקום החבריה, מקום מקודש לרחיצת הנשמה

פרשה וארא - כשה"אני" חוזר למקומו - מגיע שמחה - עולם החרות

כששוכחים את עצמיותו - הכל נעשה מסופק (ספק)

מחויבות לקשר עם…

post_audio
לפני 2 שנים

החלבן - תפילה, לפנות מקום לאור

לא מה שאני חושב שנכון, אלא מה שה' רוצה

להיות במצב של מפגש משחרר - השקטה והקשבה - פינוי מקום לאור

תרגול בהנחיה של יובל

post_audio
לפני 2 שנים

חלבן - תפילה, מקדש, שכינתה

עבודת אברהם - שמחים באמת

כשרואים את הריחוק, אזי מתקרבים,מכיוון שיורד הדימיון לקירבה, ואז משתדלים להתקרב עוד

מחפשים קשר נצחי עם ה' ולא סיפוק לאגו או…

post_audio
לפני 2 שנים

ביום טובה להיות בטוב, ביום רעה - ראה

עבודת אברהם - עמוד קפב

תכלית היסורים, מבט של אמת ללא תועלת עצמית, להביא לקרבת ה'

הנפש הבהמית  - נוטה למנוחה - כביכול לעבודת ה'

איפה…