גאולה

post_audio
לפני 3 שבועות

ביציאה מן המיצר - לא לאתגר יותר מידי

הירידות הן בשביל לצאת ברכוש גדול

לחושך אין תכלית בפני עצמו, אלא לאור היוצא ממנו

"הרכוש" כזיהוי רוחני, חסרון והשלמתו -  במימדים השונים נפש…

post_audio
לפני חודש אחד

עשר המכות כמהלך אמוני

אמונה בראש, בלב ובאיברים

גאולת הזמן העכשווי

חיבור החלקים השונים למציאות האחת

 

 

post_audio
לפני חודש אחד

הירידה והגאולה - כמו שזה בעם, כך זה באדם הפרטי

יוסף הצדיק - מנפח האפרוריות מליבם של בנ"י ומעורר את האש הפנימית

לקחת את החלקים הפנימיים שקשה להם בעבודת ה' - לא בקיצוניות, אלא במתינות…

post_audio
לפני חודש אחד

בתהליך התהוות העם והעצמיות, יש תהליך זיכוך הזהב הפנימי מתוך הארציות, וצריך לבחור - להמשיך לראות את ה' בכל המהלך

קרבה אל נפשי - גאלה, מתוך גאולת נפשי הפרטית, תתקים הגאולה השלמה, מחוייבות…

post_audio
לפני חודש אחד

ברור הניצוצות דרך האיש הישראלי במחשבה דיבור ומעשה

חיבור של החיים - קדושה לעומת הטומאה / פירוד

ירידה תכלית העלייה - להיות בצמצום באור

עיקר המעלה - שהנידחים שבתוכי מתקבצים…