עקב

post_audio
לפני 4 חודשים

בעלש"ט - עקב ואתחנן

מתנת חינם

לימוד תורה לשמה

לימוד הלכה - ללמוד איך אבא מלמד אותך ללכת

בתמימות. ד' אמות הלכה זה הוא ממש

כשלומד מיישב עצמו לפני מי הוא לומד

post_audio
לפני 4 חודשים

לחזור לחוש - מבשרי אחזה אלוקה

כל רגש ותחושה הם הזדמנות לקשר עם ה'

עקב - מצוות שדש בעקביו

עקב תשמעון - לחדש השמיעה על העקב/ההרגלים שלך

החזרת הרגש והחיות לדברים ההרגליים…

post_audio
לפני שנה אחת

עקב - רש"י : אלו המצוות הקלות הדש בעקביו...

היחס בין האורחים לבני הבית

עשייה מתוך הרגל, ביחס לעשייה מתוך השקעה וחד פעמיות

גסות ללא הרגש - פעולה טבעית ללא מחשבה

עקב…