שמות

post_audio
לפני 8 חודשים

חכמת לב : לכל דבר יש מידה, מקום ושעה

הסטרא אחרא משתמש בדבר הנכון בזמן הלא נכון

בהמה דקדושה - דעת הפך הבהמיות

ע"י צמצום המח…

post_audio
לפני 8 חודשים

סיום מסכת מגילה - אורי

4 פרשיות, הקשר בין שקלים לעמלק

תרומה - "ידבנו ליבו" : לפי הרצון - מדרגת הבחירה - השתדלות האדם

post_audio
לפני 8 חודשים

מנוחת השבת מול ששת ימי העשייה

הדיוק בין שחרור לשליטה

 

post_audio
לפני 8 חודשים

נכנס יין יצא סוד - הרחבת הלב והדעת, ע"מ להתחבר למציאות ממקום חדש - התחדשות בקביעות

מחצית השקל - קביעות וסגולה, נדבת ליבו - התחדשות ובחירה

התגלות מלכותו או מלכותי, עזות ד'קדושא

post_audio
לפני 9 חודשים

סוד מחצית השקל בעבודה הפנימית

התחדשות מתוך קביעות, שמחה ואהבת ישראל

post_audio
לפני 9 חודשים

ליקוטי הלכות - המשך - מחיית עמלק / ברכות הריח / ד'

עם שייגאל זה אוסף של פרטים שיודעים מי הם

תיקון עמלק - מעשה בביטחון

בפורים - הגעה לנק. העצמיות

הנפש של האיש הישראלי…

post_audio
לפני 9 חודשים

בני חבורה טובה... בית ועד החבריה... סניף גן עדן התחתון...

א-דר - ה' דר בתחתיות העולם

איפה ה' נמצא - איפה שאתה פותח לו...

post_audio
לפני 9 חודשים

לראות את הטוב... ועוד הרבה יותר מזה...

להיזהר מאוד !!! להיות בשמחה בשבת...

post_audio
לפני 10 חודשים

מהירידות יוצאים ברכוש גדול

חייבים לעבור במדבר ומשם אפשר לצמוח

שירת הים: יבשה - הגלוי לנו, התורה הנגלת / הים - הנסתר, תורת הסוד

בקריעת ים סוף הנסתר נהיה נגלה לנו, שבירת המסך…

post_audio
לפני 10 חודשים

כל המכות הן בשביל הידע הנסתר והנעלם - והשבות אל לבבך - אני ה'

הכל ממנו ואליו... ואז הכל חשוב

עיבור / יניקה / מוחין

כל מכה חשפה עוד חסימה…

post_audio
לפני 10 חודשים

" אך בני ישראל לא שמעו מקוצר רוח..."

רש"י : מיצר נשימתי

רבי נתן : צריך להכיר חסרונו ואף על פי כן לבטוח בחסד ה'

מוהר"ן פו - ע"י קטנות אמונה באים לעבודות קשות

לבקש מהשם…