שמות

post_audio
לפני 4 ימים

מהירידות יוצאים ברכוש גדול

חייבים לעבור במדבר ומשם אפשר לצמוח

שירת הים: יבשה - הגלוי לנו, התורה הנגלת / הים - הנסתר, תורת הסוד

בקריעת ים סוף הנסתר נהיה נגלה לנו, שבירת המסך…

post_audio
לפני שבוע אחד

כל המכות הן בשביל הידע הנסתר והנעלם - והשבות אל לבבך - אני ה'

הכל ממנו ואליו... ואז הכל חשוב

עיבור / יניקה / מוחין

כל מכה חשפה עוד חסימה…

post_audio
לפני 2 שבועות

" אך בני ישראל לא שמעו מקוצר רוח..."

רש"י : מיצר נשימתי

רבי נתן : צריך להכיר חסרונו ואף על פי כן לבטוח בחסד ה'

מוהר"ן פו - ע"י קטנות אמונה באים לעבודות קשות

לבקש מהשם…

post_audio
לפני 3 שבועות

כשהפנים והחוץ נפגשים...

post_audio
לפני חודש אחד

פרשת שמות,

הסיבה הפנימית לשעבוד ולגאולה,

שורש הרוח היהודית

post_audio
לפני 11 חודשים

לעבוד את ה' בשמחה, זהו התיקון והנקודה הקדושה של כל המצוות

שמחה על הקשר הפשוט - הפנימי הנעלם - ללא מילים

הקבלה בין כלי המשכן למבנה האדם - המשכן נבנה מהנקודות הטובות של כל אחד

post_audio
לפני 11 חודשים

פרשות יתרו ומשפטים - אור וכלי

גם מצוות בין אדם לחברו - הינן חלק ממתן תורה והינן מהות אלוקית בתוך האנושיות הפשוטה

בין אדם לחברו ובין אדם למקום - חד הם - שניהם אלוקות

כל ענייני…

post_audio
לפני 11 חודשים

"אם במחתרת נמצא גנב...שלם ישלם..." - תשלומי כפל

מהו דיבור של אמת ?!

דיבור של אמת הינו התיבה, באמצעותו תופסים את הגנב שהוא הכוח המדמה / גנבת הדעת

תשלום כפל - 1. החזרת הטוב…

post_audio
לפני 11 חודשים

מעמד הר סיני - לפני - התעוררות מלמעלה, אחרי - התעוררות מלמטה - דרך הפה - הרחב פיך ואמלאהו.

עכשיו כשהתורה בידינו - רצון ה' בידינו

הפה - הכלי לשפע - מלא מאיתו יתברך

מהו דיבור…

post_audio
לפני 11 חודשים

יובל משתף על לוויה של התינוק שלום בער

לפני מתן תורה היתה הממשלה בידי ה', אחרי מתן תורה נתן ממשלתו לישראל

תורה - בתווך בין האין סוף לסוף ויוצרת חיבור

התורה - לבוש רצונותיו של…

post_audio
לפני 11 חודשים

להיפגש עם הטוב שבתוכך יוצר יציבות ואז ניתן גם להיפגש עם הנק. הרחוקות שבי

מחויבות להיות בתנועה תמידית והתחדשות

ככל שאתה מתקרב, אתה רואה את המרחק לעבודה

אם זכית לראות מרחק - זאת…