שופטים

post_audio
לפני 10 חודשים

ימימה - הזכות שניתנה לנו בקרקע להתחדש מתוך בחירה - אלול

הרב קוק - צריך לסלוח לעצמך ובזה ממשיך חסד ומחילה כללית להכל

התשובה הראשונית - שישוב לעצמו

כל הקשרים שלך תלויים בהגדרה/…

post_audio
לפני שנה אחת

ניגון

שפכי כמים ליבך

אי אפשר לאדם להכיר את האמת אלא ע"י תפילה ואמונה

post_audio
לפני שנה אחת

משקל על הברור של האמת והצדק

השופט והשוטר באדם באים לייצר חיים של אמת

שופט: ראייה רחבה, גילוי האמת בהכרה, מהכוח לפועל במחשבה - (שוחד מעוור את עיני מלראות את פנימיותי) => אהבת אמת…