תורה מוהר"ן - יב' תנינא

post_audio
לפני שנה אחת

מהלך המפגשים

הלכות - מסכת ברכות

מוהר"ן יב' תנינא - איה השה לעולה (חלק א')