וירא

post_audio
לפני 11 חודשים

"וירא אליו..." - מצוות ביקור חולים, הארת הפנים, מתוך השתדלות פרטית נפתח צינור להחיות את החולה

החולים הקשים מושכים שכינה וחסד ממקום יותר גבוה ודווקא בגלל החולי…

post_audio
לפני שנה אחת

הקדמה מהפרשה - וירא

יצירת רשימה טובה בנפש,

שיכולה להחיות עצמו תמיד...

התגלות נצחית מול רישומי חסימה חולפים

למצוא בעצמי עם הנשימה

עבודה 20 דק.

post_audio
לפני שנה אחת

בין הגר לשרה - ניסיון העקדה

עד כמה האמונה חיה בי...

תן לי תפילה שמה שעובר עלי - "בסדר"

לחזור להיות מעורסל - ע"י ה' יתברך

post_audio
לפני שנה אחת

המתנה בפתח הקדושה

קרוב ה' לכל קוראיו

זוגיות - אור חוזר

סיפור על ביצים...

השתפכות הנפש

שיהיה לך טוב עם עצמך עכשיו !