תורה מבפנים - מיציאת מצרים עד מתן תורה

post_audio
לפני 9 חודשים

מכת בכורות ומה שהיא מספרת לנו על קשר בין הורים לילדים.