תורה מבפנים - מיציאת מצרים עד מתן תורה

post_audio
לפני שנה אחת

מכת בכורות ומה שהיא מספרת לנו על קשר בין הורים לילדים.