post_audio
לפני 6 ימים

להתגעגע להנהגה האלוקית של השמיטה

מה זה בעבודת האדם - טללי חיים / תקמ"ד

בגשמיות  - תחרות, ברוחניות - אחדות

שמיטה - ירפה מדאגתו וימסור עצמו לעולם / לעם ישראל

למעלה מחיי…

post_audio
לפני שבוע אחד

סיפור מתוך 'אהבת עולם אהבתיך' - לחיות את הטוב האלוהי הפנימי - הגנב הצדיק הקדוש

סודות יום העצמאות

צפריר מספר על הבית

שיר

post_audio
לפני שבוע אחד

פרשת קדושים - רבי נחמן על הפרשה - ואהבת לרעך כמוך

post_audio
לפני 2 שבועות

אור פרשת קדושים

וחיבור ליום העצמאות

post_audio
לפני 3 שבועות

הכשרת האברכים - פרק ט' / אות ב'/ עמוד קז'

הקדמה - דע את גדולתך !  - קריאה ועבודה

אות ב' - נרגיש את התרגשות נפשנו לקדושה - חסיד בעל נפש

בהזדככות נפש - היא תנהיגו

post_audio
לפני 3 שבועות

סיפור על קולונימוס - בני מחשבה טובה

סיפור על הגיבן הקדוש

עומר מספר על הצפירה

אודי פניני מספר על משפחתו

פרקי הלכות בשואה

post_text
לפני 3 שבועות

משחררים קצת

"על מה נכתוב את הטור השבוע?" שאלתי את אשתי ואת בתי, שישבה לידה. לאחר זמן רמזה לי בתי רמז עבה שאולי אכתוב את מה שחווינו דרכה בחול המועד. אז זה הסיפור, שיש בו…

post_video
לפני 3 שבועות

סודות ספירת העומר!

התעוררות להעצמה בימים הקדושים,
חיזוק ודיוק בתיקון המידות.

וגם ניגונים ואהבת חברים

post_audio
לפני 3 שבועות

סודות ספירת העומר!

התעוררות להעצמה בימים הקדושים,
חיזוק ודיוק בתיקון המידות.

וגם ניגונים ואהבת חברים

post_audio
לפני 3 שבועות

עבודה של מט' שערים מטומאה (אטימות) לקדושה

סיפור של קרליבך על שביעי של פסח והשתנות הים / שלי

post_audio
לפני 3 שבועות

ספירת העומר ועבודת המידות הפנימיות

שיר של יצחק

ברכות מהלב לאודי מהחברים

כתבות - עולם קטן

עיתון כל שבוע
באנטרנט

כתבות בעיתון עולם קטן

קבוצות ימימה נשים

חפציבה - יום ה 16:00(נטע-056634103).

ניר דוד- יום ה  18:00(נילי-0528629564).

אמירים- יום ד 17:30(טלי-0502152101).

נחלים (תהילה - 0546928216)

קבוצות ימימה גברים

אמירים, (מתחילים) יום ד - 19:30(פרטים: נווה- 0546802982).  

קיבוץ עין חרוד מאוחד, יום א - 19:00(פרטים: אורי- 0556645006).  

פרדס חנה, יום ג - 21:00 (פרטים: עמנואל- 0508726775)

לחיות מבפנים - טירת צבי

21:00
טירת צבי

שעורי התעוררות ברוח הזמנים והפרשה, על בסיס החסידות ומשנת רבי נחמן מברסלב

יום א פעם בשבועיים בקיבוץ טירת  צבי בשעה 21:00

לפרטים : יוסי-0507879694

משיבת נפש - עין חרוד

21:00
תל יוסף

שעורי התעוררות והתחזקות בחסידות, בעיקר על בסיס משנת רבי נחמן מברסלב

יום א פעם בשבועיים בקיבוץ תל יוסף בשעה 21:00

לפרטים: אסי-0523211483

ארועים וחדשות

הרשמו למעגל זה כדי לקבל הודעות על שיעורים חדשים, אירועים וסדנאות. 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו

01:30
עין חרוד

חבורת "בני מחשבה טובה" - סיפור עתיק יומין של כל נשמות ישראל

לימוד משמר לילי בכל יום ה מ 01:30 בלילה עד  0530

קיבוץ עין חרוד - (פרטים: אסי-0523211483)

ויצחק

יצא

לשוח

בשדה

....