post_audio
לפני 3 ימים

הכשרת האברכים - המשך פרק ב'

לעבוד בנפש גלויה - תהיה בקשר עם מה שאתה עובר - מפגש עם ההתפעלויות

ללמוד להפריד בין המציאות הגשמית להתפעלות הנפשית שלך

post_audio
לפני 3 ימים

@&@&...ניגון... @&@&

עצם התפילה היא המענה לבקשותי - ואני תפילה

שיחות הר"ן - חלק ג' - הפליג בגדולת ה' - העיקר שלא…

post_audio
לפני 3 ימים

חודש תמוז - "כל רדפ-יה, ישיג-וה " - חודש של דין - אהבה מסותרת, מעל העולם ובתוך העולם

קורח - לחוש את המחלוקת לפני ההבנות השכליות

post_text
לפני 3 ימים

שיחה

דיברתי עם אדם שיקר ללבי ואני מעריך מאוד את עשייתו הציבורית למען עם ישראל, גיבור של ממש שפעל ופועל רבות לביטחון המדינה, איש ששתי רגליו על הקרקע, רציני ואכפתי. מפה לשם…

post_audio
לפני שבוע אחד

מהבעלש"ט - לימוד בספר כהשתטחות על קברי צדיקים

כלב בן יפונה הלך לשתטח על קברי צדיקים

להגיד בשם אומרו - שפתיו דובבות - בחינת השתטחות על קברי צדיקים - התדבקות…

post_audio
לפני שבוע אחד

&@&@...ניגון...&@&@

הכשרת האברכים - בית החבריה, סניף גן עדן תחתון

שליחת המרגלים - טעם נפגם - פגם באמונה - לבדוק בדרך הטבע

השתדלות…

post_text
לפני שבוע אחד

התרחשות קשה

אדם קרוב משתף אותי בהתרחשות קשה שהייתה לו מול אנשים מוכרים. מתאר בפרטים רבים את האירוע, ואיך הרגיש פגוע מהיחס שלהם בזמן עצמו ואחריו.

כבר עבר זמן מאז ההתרחשות, אך עכשיו…

post_audio
לפני שבוע אחד

חטא המרגלים בחיי... מתוך חופש הבחירה והרצון לברר...

נשמת המרגלים היתה גבוהה מארץ ישראל - בחינת לאה

חטא האדם הראשון - ניתוק בין שמיים לארץ בין החיבור של…

post_audio
לפני 2 שבועות

שיחות הרן"ן - שיחה א - "כי אני ידעתי"

כמה שאתה נותן מקום לה' יתברך להיכנס - ככה הוא בליבך

שיח חברים : יוסי משתף מנפשו, שמחה מגלה…

post_audio
לפני 2 שבועות

קרליבך : "..ויעש כן..." - מלמד שלא שינה - התדר של אהרון

איך לאהוב אנשים - להתקרב ולמצוא בהם את המיטב - ומאליו תתעורר האש

מבט על כל קומת הילד - לאיזון

התקרבות:  1. להדליק,…

post_audio
לפני 3 שבועות

הכשרת האברכים - פרק א'

רצון להתקרבות לה' - חיבור וקרבה ליעדך

הליכה להתקרבות - אט אט צורת חייך

שולחן ערוך : בכל דרכך דעהו

דרכי הנבואה - מינימום…

post_audio
לפני 3 שבועות

בין הפרט לכלל - תפיסה בחלק מהאחדות, תופס בכולה. מקיים מצווה אחת, מקיים כולן

ספר במדבר - ספר הדרך - המתאר את עולמנו

ללמוד לדייק בדרך

לדרך 2 ביטויים - עלייה וירידה, גילויים…

קבוצות ימימה נשים

קיבוץ חפציבה (מתקדמות) יום ה 16:00(פרטים: נטע-056634103).

ניר דוד(מתחילות) יום ה  18:00(פרטים: נילי-0528629564).

אמירים (מתחילות) יום ד 17:30(פרטים: טלי-0502152101).

ניר דוד…

קבוצות ימימה גברים

אמירים, (קבוצת מתחילים) יום ד - 19:30(פרטים: נווה- 0546802982).  

קיבוץ עין חרוד מאוחד, יום א - 19:00(פרטים: אורי- 0556645006).  

פרדס חנה, יום ג - 21:00 (פרטים: עמנואל- 0508726775…

לחיות מבפנים - טירת צבי

21:00
טירת צבי

שעורי התעוררות ברוח הזמנים והפרשה, על בסיס החסידות ומשנת רבי נחמן מברסלב

יום א פעם בשבועיים בקיבוץ טירת  צבי בשעה 21:00

לפרטים : יוסי-0507879694

משיבת נפש - עין חרוד

21:00
תל יוסף

שעורי התעוררות והתחזקות בחסידות, בעיקר על בסיס משנת רבי נחמן מברסלב

יום א פעם בשבועיים בקיבוץ תל יוסף בשעה 21:00

לפרטים: אסי-0523211483

ארועים וחדשות

הרשמו למעגל זה כדי לקבל הודעות על שיעורים חדשים, אירועים וסדנאות. 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו

01:30
עין חרוד

חבורת "בני מחשבה טובה" - סיפור עתיק יומין של כל נשמות ישראל

לימוד משמר לילי בכל יום ה מ 01:30 בלילה עד  0530

קיבוץ עין חרוד - (פרטים: אסי-0523211483)

ויצחק

יצא

לשוח

בשדה

....