post_audio
לפני 2 ימים

אין מניעות שאתה לא יכול עמוד בהן...

וחייב לעבור דרך בלבולים וספקות "ליבי סחרחר"

בשביל לחפש ולבקש את הרצון הטוב

כך ה' עושה ורוצה

** אורי מתעורר - תפילון **

ע"י…

post_audio
לפני 2 ימים

זוהר על הפרשה : לך לך - לך לשורש נשמתך

דע את עצמך ותשיג את מה שקודם לא יכלת להשיג

קשר עם פנימיותך מאפשר קשר עם ה'

איש ישראלי מרכבה לגילוי ה'

לך לך מההרגלים, מהמחשבות,…

post_audio
לפני שבוע אחד

מסע עם המורה הרוחני הראשון בסודות החיים

ההליכה בדרך, החיזוק ומעלת הכיסופים והרצון

אברהם אבינו

post_audio
לפני שבוע אחד

המשך לימוד הלכות על ברכות

קרליבך - מעילו של הרבי מאלכסנדה

ניגון סיום...

post_audio
לפני שבוע אחד

שיתוף חברים על הדמיון המודרך

נשימה וקשר עם הבורא

געגועים וכיסופים

להתערסל באותיות

2 שירים של אלוני @&@&

 

post_audio
לפני שבוע אחד

שיתוף חברים

קטע לעילוי נשמת האדמו"ר מפיסצנה

אמונה - למה עזבתנו...?!   כלפי ה' זה טוב

לחשוב שמלוא הארץ כבודו והוא נמצא פה איתך

post_audio
לפני שבוע אחד

דור המבול - אורות ללא כלים -עריות, וגזל -ללא גדרות וגבול, רוצים אור אין סוף

ביטוי פשוט לתיבה - גבולות - גבולות כדי להגיע לקדושה - ד' אמות הלכה

 - מעשה במטר - רבי נחמן - …

post_text
לפני שבוע אחד

מה מכעיס?

"נמאס לי לצבוע בלבן את קירות המכינה ולעשות בשבילם את עבודת הגינה וכל העניינים האלה. באנו למכינה ללמוד על עצמנו, להתחזק כדי לעשות צבא משמעותי, מה זה שייך כל העבודות האלה?"

post_audio
לפני 2 שבועות

התמודדות עם המבול של דורנו

סדר השתלשלות הבריאה ותיקונה

הכנסת אמונה וחום הלב לבתים

 

post_audio
לפני 2 שבועות

מהלך המפגשים

הלכות - מסכת ברכות

מוהר"ן יב' תנינא - איה השה לעולה (חלק א')

 

post_audio
לפני 2 שבועות

התחדשות וקלות דעת בקדושה

אמת - עיקר קיום העולם

אמת אחת, אך מצד המקבלים יש ריבוי ושינויים

גילוי האמת בליבך בעת ההיא - המיוחדת לך ולרגע זה, שיכולה כעת להתגלות

החפץ באמת…

כתבות - עולם קטן

עיתון כל שבוע
באנטרנט

כתבות בעיתון עולם קטן

קבוצות ימימה נשים

קיבוץ חפציבה (מתקדמות) יום ה 16:00(פרטים: נטע-056634103).

ניר דוד(מתחילות) יום ה  18:00(פרטים: נילי-0528629564).

אמירים (מתחילות) יום ד 17:30(פרטים: טלי-0502152101).

ניר דוד…

קבוצות ימימה גברים

אמירים, (קבוצת מתחילים) יום ד - 19:30(פרטים: נווה- 0546802982).  

קיבוץ עין חרוד מאוחד, יום א - 19:00(פרטים: אורי- 0556645006).  

פרדס חנה, יום ג - 21:00 (פרטים: עמנואל- 0508726775…

לחיות מבפנים - טירת צבי

21:00
טירת צבי

שעורי התעוררות ברוח הזמנים והפרשה, על בסיס החסידות ומשנת רבי נחמן מברסלב

יום א פעם בשבועיים בקיבוץ טירת  צבי בשעה 21:00

לפרטים : יוסי-0507879694

משיבת נפש - עין חרוד

21:00
תל יוסף

שעורי התעוררות והתחזקות בחסידות, בעיקר על בסיס משנת רבי נחמן מברסלב

יום א פעם בשבועיים בקיבוץ תל יוסף בשעה 21:00

לפרטים: אסי-0523211483

ארועים וחדשות

הרשמו למעגל זה כדי לקבל הודעות על שיעורים חדשים, אירועים וסדנאות. 

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו

01:30
עין חרוד

חבורת "בני מחשבה טובה" - סיפור עתיק יומין של כל נשמות ישראל

לימוד משמר לילי בכל יום ה מ 01:30 בלילה עד  0530

קיבוץ עין חרוד - (פרטים: אסי-0523211483)

ויצחק

יצא

לשוח

בשדה

....