post_audio
לפני 3 שבועות

קבצן - אין לו אלא מה שנותנים לו

הבן מקבל את המלכות בחייו

איפה אני מאבד את המלכות שלי ?! מול מי ?

לשמור את המרכז הפנימי והקרבה לה'

נפילה - חכמה והגיון - להשכיל פילוסוף…

post_audio
לפני 3 שבועות

נכנס יין יצא סוד - הרחבת הלב והדעת, ע"מ להתחבר למציאות ממקום חדש - התחדשות בקביעות

מחצית השקל - קביעות וסגולה, נדבת ליבו - התחדשות ובחירה

התגלות מלכותו או מלכותי, עזות ד'קדושא

post_text
לפני 3 שבועות

לא עוד דיבורים יפים

זמן קצר לאחר הרצח המזעזע של אורי אנסבכר ז"ל, נסעתי לשיעור בצפון. לפתע חשתי התקף זעם, הלב כמו מתפוצץ, לא רוצה להבין, לא עוד רוח מתונה, לא עוד "רעיונות רוחניים מאוזנים…

post_audio
לפני חודש אחד

סוד מחצית השקל בעבודה הפנימית

התחדשות מתוך קביעות, שמחה ואהבת ישראל

post_text
לפני חודש אחד

נקרע מבפנים

תלמיד יקר שיתף בקושי שמשותף לרבים מנשמות הדור, "אחד מעיר ושניים ממשפחה". הוא מתחזק ורוצה להתקרב לדרך התורה והמצווה, אבל אשתו בהתנגדות. כרגע המאבק ביניהם נופל…

post_audio
לפני חודש אחד

לעצום עיניים - להיכנס פנימה

ולחפש רצון... בתוך רצון....

post_audio
לפני חודש אחד

ליקוטי הלכות - המשך - מחיית עמלק / ברכות הריח / ד'

עם שייגאל זה אוסף של פרטים שיודעים מי הם

תיקון עמלק - מעשה בביטחון

בפורים - הגעה לנק. העצמיות

הנפש של האיש הישראלי…

post_audio
לפני חודש אחד

בני חבורה טובה... בית ועד החבריה... סניף גן עדן התחתון...

א-דר - ה' דר בתחתיות העולם

איפה ה' נמצא - איפה שאתה פותח לו...

post_audio
לפני חודש אחד

הרצון האמיתי - הרצון לטוב - זה מי שאני באמת

post_audio
לפני חודש אחד

פורים - יובל מספר על טלפון מדוד - שופע אהבה - להיות אהוב

ליקוטי הלכות/בירכת הריח/הלכה ד' - מבוסס תנינא ח'

בכל אחד מישראל יש נשמה גדולה ויקרה היכולה לעמוד…

post_audio
לפני חודש אחד

לימוד תורה מרצון - עבודה מרצון - מבעל בחירה

כשאין רצון אזי חוסר חשק, חוסר נחת, מתגברים הדינים על הסביבה

מושב הרצון בלב - נוכחות עם רצון - לב פתוח

לעורר עצמו…

post_audio
לפני חודש אחד

יחס בין אורות (יתרו) לכלים (משפטים)

משפט - ברור האמת - מפגש עם עצמי - לרוב בשם האמת אני מכריע עצמי לכף חובה

מפגש עם הזיופים - ומוכן להשתנות (לא לשים פסוק על…

בנתיים אין...

ויצחק

יצא

לשוח

בשדה

....

Not available. Did you define a site owner?