post_video
לפני 3 שבועות

הקיצו ורננו י׳ שבט תשע״ח - קליפ - בציון האבות הקדושים

post_audio
לפני 3 שבועות

לשליך את השכל לפני כניסה לקברי צדיקים

הצדיקים פועלים יותר במותם מאשר בחייהם

אברהם - הר, אהבה אין סופית, ללא קשר למה יאמרו עלי

יצחק - שדה, צמצום וגבולות, מסירות נפש על רוחניות…

post_audio
לפני 3 שבועות

ביציאה מן המיצר - לא לאתגר יותר מידי

הירידות הן בשביל לצאת ברכוש גדול

לחושך אין תכלית בפני עצמו, אלא לאור היוצא ממנו

"הרכוש" כזיהוי רוחני, חסרון והשלמתו -  במימדים השונים נפש…

post_text
לפני 3 שבועות

מתקפה חזיתית

חבר שיתף אותי מנימי נפשו בניסיון גדול שהוא עובר. בעקבות עניין כלכלי גדול נכנסו הוא ובני משפחתו למצוקה, והמצוקה עוררה בירורים גדולים בזוגיות, בקשר עם הילדים,…

post_audio
לפני 4 שבועות

סיפורי מעשיות - הקדמה - לימוד בתמימות ולהרגיש את הסיפור מבפנים

והבן לומד ומתפלל תמיד - אבל מרגיש תחושת חסרון

לומד תורה - הוראה לגילוי נוכחות ה' במציאותי

נקודת התפילה - שיחה עם…

post_audio
לפני 4 שבועות

מצווה ראשונה - החודש הזה לכם (רש"י - משה התקשה על חידוש הלבנה, מדרש - התמעטי, "בי מלכים ימלוכו")

הלבנה בעת קבלת האור גם מחזירה אור ובכך מעצימה את משפיע האור

האדם - בעת הקשבה נקייה…

post_audio
לפני 4 שבועות

הנהגת הידיעה - שהכל ממנו

הנהגת הבחירה - שהכל נסתר ממנו - כאילו ממני

ישראל - מחברים בין העולמות, ע"י הבחירה מגלים האלוקות שקיימת

תכלית הידיעה - אמונה בפרט

כל המציאות…

post_audio
לפני חודש אחד

עשר המכות כמהלך אמוני

אמונה בראש, בלב ובאיברים

גאולת הזמן העכשווי

חיבור החלקים השונים למציאות האחת

 

 

post_audio
לפני חודש אחד

מסע לברור הניצוצות -> לחזור לעצמך -> למה שטמון בך -> שאיבדת את הקשר איתו.

שכחה/אבדה -> נאבדה מהדעת // מציאת ניצוץ - ההבנה -> תוספת חיות

* יובל מספר סיפור אישי - רבי…

post_audio
לפני חודש אחד

אישה - אור חוזר

להיות זמין להיות

מחויבות ללב שמח

לפתח חושים למידה הנכונה - נאמן לעצמך, לחלק שבי שיודע

מהי שינה ?!

post_audio
לפני חודש אחד

בני מחשבה טובה - מקום החבריה, מקום מקודש לרחיצת הנשמה

פרשה וארא - כשה"אני" חוזר למקומו - מגיע שמחה - עולם החרות

כששוכחים את עצמיותו - הכל נעשה מסופק (ספק)

מחויבות לקשר עם…

post_text
לפני חודש אחד

רפיון בעקבות שעור

שמעתי שיעור בנסיעתי בדרכים, שיעור מרשים מרב גדול ונחשב, אך כששבתי הביתה ויצאתי מהאוטו חשתי חולשה, רפיון כזה, חוסר רצון. השיעור כולו היה אמור לחזק, לתת כוח…

בנתיים אין...

ויצחק

יצא

לשוח

בשדה

....

Not available. Did you define a site owner?