post_audio
לפני 3 שבועות

מודעות למה אתה מרגיש... חיבור פשוט לעצמך

מידות גבוהות יותר מהעשייה

בעשייה הנפש לעיתים עוד סתומה

התרגשות - גילוי נפשי ראשוני - מחובר בשורשו למרכבה / קב"ה

התרגשות מבטלת…

post_audio
לפני 3 שבועות

חיבור לזמן העכשוי - ערנות פנימית ומודעות לזיהוי הנקודה השייכת אליך כעת

2 ביטויים בהרגש האור;

1. אור היש - גילוי וביטוי של שמחה

2. אור האין - העדרות…

post_text
לפני 3 שבועות

גוונים כהים

קבעתי עם מישהו ללמוד, בשבת לפני מנחה, באיזה מקום מרוחק קצת מהבית (טעות ראשונה). והנה אני יושב במקום,ויושב... עוברת דקה, ועוד, והנה זמן עובר ואני לבדי. מזהה שנפשי לא מרוצה…

post_audio
לפני 4 שבועות

חיבור לזמן העכשוי

הפעולות למציאות נובעות מהיחס הפנימי שלנו כלפיהן

לכל זמן ועת לחפץ מתחת לשמיים

עש"ן - עולם (מקום), שנה (זמן), נפש (אני)

מה אני…

post_audio
לפני חודש אחד

בעלש"ט : לברוח מגואל הדם שהינו הס"מ, המנסה להרחיק אותך מעבודת השם

רוצח הנפש אחרי המעשה (החטא) - תופס אותך על רגשות האשם ולא רק על המעשה (עצבות וייאוש מעצמך)

ערי המקלט :

post_audio
לפני חודש אחד

סיפור אישי יובל

בעלש"ט: מב' מסעות, הינן מסעות אישיים מרגע הלידה, עד בואו לארץ החיים העליונה

להורות הדרך הישר של האיש הישראלי - מסע חייו

רגע הלידה -…

post_text
לפני חודש אחד

תלמיד אמיץ

תלמיד/חבר משתף שה' זיכה אותו במהלך של גילוי פנימי מיוחד מאוד בעבורו.

אמר שבמקום עבודתו נוצרה דרישה מסוימת בהפתעה ומשני מקומות שונים בו זמנית. זה היה משהו דחוף שנדרש…

post_audio
לפני חודש אחד

בהמשך לשיעור הקודם - "נשמה רואה ואינה נראת"

"נפש החיים" - האדם צלם אלוהים

פעולות האדם - מחשבה דיבור ומעשה פועלות בעולמות העליונים

"דע מה למעלה, ממך!" - ממעשיך דע מה נעשה למעלה…

post_audio
לפני חודש אחד

מה עובר על נפשך ?!

להיות שלם עם נפשך...

תיקון אישי, להגיד או לשתוק

משיחה שכלית לשיחה פנימית

הכשרת האברכים - קשר עם הקיום הפנימי - התרגשות

post_audio
לפני חודש אחד

@#@... שירה ...@#@

"בקנאו את קנאתי"... קנאה בשורה אהבה - ברית שלום

הכהונה שבי, חסד, אהבה הקדושה

מוהר"ן לד' - חרפה שברה ליבי -  לקשר ליבו לנקודה…

post_audio
לפני חודש אחד

שיחות הר"ן - ע' - להניח לה' ?!

בתמימות להאמין כשאתה פונה אליו הוא מפנה עיסוקיו אליך

הכשרת האברכים - התלהבות והתרגשות - המשך פרק ב'

בנתיים אין...

ויצחק

יצא

לשוח

בשדה

....

Not available. Did you define a site owner?