ויקהל

post_audio
לפני שנה אחת

חכמת לב : לכל דבר יש מידה, מקום ושעה

הסטרא אחרא משתמש בדבר הנכון בזמן הלא נכון

בהמה דקדושה - דעת הפך הבהמיות

ע"י צמצום המח…

post_audio
לפני שנה אחת

סיום מסכת מגילה - אורי

4 פרשיות, הקשר בין שקלים לעמלק

תרומה - "ידבנו ליבו" : לפי הרצון - מדרגת הבחירה - השתדלות האדם

post_audio
לפני שנה אחת

מנוחת השבת מול ששת ימי העשייה

הדיוק בין שחרור לשליטה