תשע"ט

post_audio
לפני 3 ימים

הרצון האמיתי - הרצון לטוב - זה מי שאני באמת

post_audio
לפני 4 ימים

פורים - יובל מספר על טלפון מדוד - שופע אהבה - להיות אהוב

ליקוטי הלכות/בירכת הריח/הלכה ד' - מבוסס תנינא ח'

בכל אחד מישראל יש נשמה גדולה ויקרה היכולה לעמוד…

post_audio
לפני 4 ימים

לימוד תורה מרצון - עבודה מרצון - מבעל בחירה

כשאין רצון אזי חוסר חשק, חוסר נחת, מתגברים הדינים על הסביבה

מושב הרצון בלב - נוכחות עם רצון - לב פתוח

לעורר עצמו…

post_audio
לפני שבוע אחד

יחס בין אורות (יתרו) לכלים (משפטים)

משפט - ברור האמת - מפגש עם עצמי - לרוב בשם האמת אני מכריע עצמי לכף חובה

מפגש עם הזיופים - ומוכן להשתנות (לא לשים פסוק על…

post_audio
לפני שבוע אחד

שמחה משתף - האני זה טוב...

יובל - האדם גדול מעוונותיו

אמת לאמיתה מול החסרונות

רואה עברה בישוב הדעת

מדד לאמת לאמיתה - רואה חסרון…

post_text
לפני שבוע אחד

עולם הפוך ראיתי

במפגשים הרבים עם נשמות רבות, ראיתי שיש שתי בחינות של ייאוש בעבודת ה', אחת גלויה ואחת סמויה. הייאוש הגלוי פשוט לזיהוי – אתה פוגש אדם שבור ורצוץ מהחיים בכלל, ומעבודת ה' בפרט…

post_audio
לפני 2 שבועות

לראות את הטוב... ועוד הרבה יותר מזה...

להיזהר מאוד !!! להיות בשמחה בשבת...

post_audio
לפני 3 שבועות

מהירידות יוצאים ברכוש גדול

חייבים לעבור במדבר ומשם אפשר לצמוח

שירת הים: יבשה - הגלוי לנו, התורה הנגלת / הים - הנסתר, תורת הסוד

בקריעת ים סוף הנסתר נהיה נגלה לנו, שבירת המסך…

post_text
לפני 3 שבועות

לאן זה הולך?

באתי לנחם חבר-תלמיד, בתוך השבעה על פטירת אימו. החבר מתחזק בהתקרבות לתורה ולמצוות, וכאן, בבית שגדל בו, לא ממש מפרגנים למהלך. בירורים נוקבים מול האב, וכן עם האם לפני פטירתה,…

post_audio
לפני חודש אחד

נוכח פני ה' - חווית היהודי בפשטות

במידה והיא חסרה, יש חוסר שקט וחוסר סיפוק

מסילת ישרים: להגיע ליראה - ההכרה שיש בורא לעולם, ועומד ממש מולו, והקב"ה מאזין…