post_text
לפני שבוע אחד

יא באייר תשע"ח  

נשלח חינם מידי שבועיים, להצטרפות: meorothamishpat@gmail.com

post_text
לפני שבוע אחד

נוסח הסכם ממון שבין בני זוג*

מועתק ברובו מספר משפטיך ליעקב סי' מז

הסכם זה נערך ביום__________________, בעיר…

post_text
לפני שבוע אחד

כ"ז בניסן תשע"ח   

נשלח חינם מידי שבועיים, להצטרפות: meorothamishpat@gmail.com

post_text
לפני שבוע אחד

ז' באדר תשע"ח  

נשלח חינם מידי שבועיים, להצטרפות: meorothamishpat@gmail.com

post_text
לפני שבוע אחד

ט בשבט תשע"ח   

נשלח חינם מידי שבועיים, להצטרפות: meorothamishpat@…

post_text
לפני שבוע אחד

יב בכסלו תשע"ח   

נשלח חינם מידי שבועיים, להצטרפות: meorothamishpat@…

post_text
לפני שבוע אחד

כ' בחשוון תשע"ח   

נשלח חינם מידי שבועיים, להצטרפות: meorothamishpat@…

post_text
לפני שבוע אחד

ו' בחשון תשע"ח  

נשלח חינם מידי שבועיים, להצטרפות: meorothamishpat@gmail.com

post_text
לפני שבוע אחד

ח' בתשרי תשע"ח  

נשלח חינם מידי שבועיים, להצטרפות: meorothamishpat@gmail.com

post_text
לפני שבוע אחד

ה בתמוז תשע"ז  

נשלח חינם מידי שבועיים, להצטרפות: meorothamishpat@gmail.com

post_text
לפני שבוע אחד

כא בסיון תשע"ז   

נשלח חינם מידי שבועיים, להצטרפות: meorothamishpat@gmail.com

בנתיים אין...

בכולל הדיינות "כרמי המשפט" שביישוב עינב לומדים כחמישה עשר אברכים. חלק גדול מהאברכים כבר עבר בחינות הסמכה לרבנות, וחלקם גם עברו בחינות הסמכה להיות רבני ערים, האברכים נבחנים במבחנים גדולים הנערכים על ידי הרבנות הראשית לישראל, ובסיום תקופה ממושכת של כשמונה שנים, כאשר הם מצליחים במבחנים אלו, הם מקבלים תעודת הסמכה לדיינות, והם יכולים לשמש בפועל כדיינים. פרט ללימוד הדיינות במסגרת הרגילה של הכולל, אברכי הכולל משתתפים בפעילות תורנית עניפה בקהילת היישוב עינב, בהתאם לגילאים השונים: החל מחוגים של תלמוד תורה לילדים, ועד לשיעורי תורה המיועדים למבוגרים, הכולל מחזיק גם בית דין לממונות (היחיד במוא"ז שומרון), בראש הכולל עומד הרב אוריאל אליהו (המכהן גם כאב"ד בבית הדין).

 

מס' טל' 058-58-58-750
מענה אנושי 09:00-18:00
[ניתן לשלוח שאלות בוואטסאפ בכל שעות היממה]

קבלת קהל בבית הדין:
ימים א'-ה' 09:30-13:00

לתיאום דיון באחד מסניפי בית הדין:
054-2536095 - ראובן (מזכיר)

אפשר לשאול שאלות בדיני ממונות ובשאר חלקי התורה, גם בוואטסאפ.

Phone
Not available. Did you define a site owner?