לאט לאט, התורה מספרת לנו את השפה המיוחדת שמאפשרת לשוב לגן עדן. 

 

תורה מבפנים - 2018