איך הרעיון הקבלי של עליית הניצוצות הוא השער שלנו אל החופש המיוחל?

ימימה יסודות - חיפה