מאמרי הראיה

post_audio
לפני חודש אחד

ממאמר הרב קוק בנושא זכות ההצבעה של נשים לכנסת.