חיי שרה

post_audio
לפני 15 שעות

מה זה חיים ?

מה זה רשע ?

 מה זה צדיק ?

איך באים לימים ?

איך להגיע ?

מהו עיקר התיקון ?

post_audio
לפני שנה אחת

יאיר מספר - טסט לאוטו...

קבלת הדעת זה החסד שעושים יתנו הצדיקים

" ועשה חסד עם אדוני אברהם"...

החסד האמיתי התקרבות לה'

אומץ - לשחרר את מה שאנחנו מבינים על המציאות

post_audio
לפני שנה אחת

טללי חיים: הברכה הגנוזה בהתבטלות לה'

ביטול הישות החיצונית -ביטול הצורך להבין ולהרגיש כל דבר (דעת ורגש)

להיות נציג וממשיך שפע של הקב"ה

פנימיות האדם דבוקה באל חי וחיצוניותו…

post_audio
לפני 2 שנים

זיהוי - היכן ההרגשות מושרשות

במחשבה וברגש

זילזול בזולת - ריחוק מפנימיותך

גאוה - חסימה לשפע האלוקי

החלק שבי שמרגיש - מתפלל שאשוב

דרדסים

הסביבה משקפת את…

post_audio
לפני 2 שנים

פתיחה - לבוא בימים - להיות נוכח

מהלך אליעזר - חלבן - בראשית עמוד שמא.

לדעת מקומנו - גילוי כשרוננו

בביטול החיצוניות מתמזגים בפנימיות

להיות ענף המשתלשל ממנו יתברך