'בינה לבא' מדרשה חסידית לצעירות ונשים בירושלים

לימוד תורת הבעש"ט כפי שמאיר הרב יצחק גינזבורג שליט"א

binaliba.jeruzalem@gmail.com

טליה - 0525809866

יעל - 0542165561

בפייסבוק - מדרשת 'בינה לבא'

ספר התניא - מדרשת "בינה לבא"