התפשטות הגשמיות

post_text
לפני 3 שנים

להגיע להתפשטות הגשמיות. משימה מקדימה לתפילה. 

מה זה בכלל?

זה הרבה דברים. אבל בתור התחלה זה להפריד בין התרחשויות חיצוניות להתרחשויות פנימיות בחיינו. 

למשל, הפסדתי את האוטובוס.…