זמן

post_audio
לפני שנה אחת

עכשיו הלך הערב. כמו שאני מכיר את עצמנו, ייקח לפחות שבוע עד שנחזור לעצמנו. 
אבל לא. לחזור למקומנו זה מהר. ימימה מספרת על התודעה שעוזרת לזה. 
ומי שרוצה לתרגל התחדשות ביחד. הסדנא מתחילה…

post_audio
לפני 2 שנים

לכולנו יש הרגלים להסכים לנזק כלפינו. אלול זה זמן לסלוח לעצמנו שזה קרה ולהשתדל, לפחות קצת, להפסיק.

post_text
לפני 2 שנים

יש לי שעון. אין לי שעון. יש פה מנין אין פה מנין. יש סדר אין סדר. אני עם כולם אני לבד. 

צריך קצת יכולת להכיל הפכים כדי להתפלל בתוך מניין. להיות בתוך הזמן ולמעלה מן הזמן. 

לא כולם…